Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

wawancara bahan ajar

Komunikasi lisan dua arah dina wangun tanya jawab, pikeun meunangkeun informasi ngeunaan tujuan nu geus ditangtukeun saméméhna.

Léngkah-léngkah wawancara:

(1)   nataharkeun strategi-strategi: pedoman wawancara/pertanyaan

a. Persiapan teknis. (alat perekam, alat komunikasi, alat tulis jsb.)

b. Persiapan non teknis:

– pangaweruh ngeunaan topic wawancara

– profil umum (karakter) nara sumber

– kaparigelan ngawawancara

– etika wawancara

– perjanjian dengan nara `sumber.

– pertanyaan sacara runtut ( dari hal yang umum ke khusus atau

sebaliknya).

(2) ngalaksanakeun wawancara : sasadu,nanya idéntitas,pertanyaan inti,ngahatutkeun nuhun jeung pamit

(3) ngukur hasil/déskripsi hasil. : berita/deskripsi Baca lebih lanjut

Iklan

10 Maret 2011 Posted by | Basa Sunda | | Tinggalkan komentar