Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

paguneman/dialog tatakrama basa

Conto dialog:

A             : Neng bade mulih ayeuna?

B             : muhun bu, aya kaperyogian abdi teh

A             : mangga atuh bu, abdi wangsul ti payun

A             : mah, abdi mios heula!

B             : sok jang, kade ati-ati di jalan

A             : ari mamah bade angkat tabuh sabaraha?

A             : Ibu, punten bade ngabantun LKS. Kamari abdi ngempelkeun

B             : oh mangga neng, candak we sadayana

A             : muhun bu. Mangga bu, permios

A             : Bu, bade ngagaleuh naon geuning angkat ka AP?

B             : bade meser kaperyogian sadiidnten we neng

A             : ieu the tuang putra?

B             : muhun, ieu the pun anak. Dupi caroge the kawitna ti mana?

A             : pun lanceuk mah ti Bandung

A             : dupi tuang ibu the damel dimana jang?

B             : pun biang mah didamel di Rumah Sakit.

A             : pami tuang rama?

B             : pun bapa mah ngawulang di SD

A             : saurna tuang eyang tos pupus?

B             : muhun, pun aki mah tos ngantunkeun

A             : kadangu teu ibu nyarios naoan?

B             : henteu kakuping bu..

A             : kumaha damang jang?

B             : pangestu, pa..

A             : manawi kagungan buku Sejarah bu?

B             : numawi, teu gaduh abdi the.

A             : tadi sumping tabuh sabaraha ka sakola?

B             : abdi the dongkap tabuh 7

A             : saurna kamari mah teu damang nya?

B             : muhun puguh, kamari mah abdi the udur

A             : sindang heula atuh ka rorompok!

B             : nu palih mana kitu bumi the?

A             : ti bumina Pa Soni kantun mengkol ka palih kiwa rorompok abdi mah.

A             : tuang pa!

B             : oh mangga, tos neda abdi mah tadi

A             : katingali teu jang?

B             : teu katingal pa

10 Maret 2011 Posted by | Basa Sunda | | Tinggalkan komentar