Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

NILAI UTS

Evaluasi mutlak diperlukeun dina proses pangajaran, gunana pikeun ngukur kamampuh (kompetensi) nu geus dipibanda ku siswa. Ujian tengah semester mangrupa salasahiji wangun evaluasi nu geus lumrah dilaksnakeun di intansi pendidikan (sakola/kampus).

di handap aya nilai UTS semester ganjil 2011/2012 siswa kelas XI SMA

nilai UTs XI 11 asli

3 November 2011 Posted by | Basa Sunda | | Tinggalkan komentar