Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

DATA PANALUNGTIKAN

Ieu di handap mangrupa data panalungtikan skripsi simkuring. Datana mangrupa pok-pokan siswa nu keur ngalaksanakeun debat Basa Sunda. Objek panaungtikanna nya éta siswa kelas X7 SMAN I Singaparna taun 2008.

Baca lebih lanjut

31 Mei 2011 Posted by | Uncategorized | | Tinggalkan komentar