Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

SURAT KUASA (contoh untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor)

SURAT KUASA

 

Yang  bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alex Gonzales
Tempat tgl. Lahir : Tasikmalaya, 17 Maret 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kp. Cikeler RT 24/05 Desa Pasirsalam Kec. Mangunreja Kab. Tasikmalaya

 

Memberi kuasa untuk membayar pajak kendaraan bermotor…… No.Polisi ……, kepada:

Nama : Alan Souza
Tempat tgl. Lahir : Tasikmalaya, 27 April 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kp. Cikeler RT 24/05 Desa Pasirsalam Kec. Mangunreja Kab. Tasikmalaya

 

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya, agar yang berkepentingan menjadi tahu dan memakluminya.

 

 

Yang diberi kuasa

ALAN SOUZA

Cikeler, 3 Agustus 2012

Yang memberi kuasa

ALEX GONZALES

 

 

Iklan

22 Juni 2012 Posted by | Alakadarna | | Tinggalkan komentar