Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

My Profil

KURING

 

Ngaran téh Ade Risna Suhendi, lahir di kampung Cikeler najan aya ogé nu nyebut Cilondok, Désa Pasirsalam Mangunreja. Enya ari Mangunrejana mah, ngan mangureja tungtung. Kawatesanan langsung ku Kecamatan Puspahiang. Keur leutik mah ririwit pisan, mindeng pisan gering.

Taun 1993 mimiti sakola di SD Negeri Cikeler, saterusna neruskeun ka SMP Negeri Mangunreja, saterusna ka SMA Negeri I Singaparna. Salila SD, SMP, jeung SMA alhamdulillah meunang babaturan nu ngarojong pisan kana kamekaran kapribadian. Di SMA, kuring mimiti wanoh jeung nu ngaranna organisasi, najan ngan saeutik. SMA kelas tilu mangrupa mangsa nu moal bisa kapopohokeun, di dinya kuring mimiti nimu karakteristik diri.

Da atuh teu nyangka pisan, nalika ningali ngaran téh aya dina pengumuman SPMB nu lulus. Bungah kacida harita téh, tapi saterusna mah malah hemar-hemir, asa teu yakin rék kuliah pajauh jeung nu jadi kolot. Mimiti kuliah mah bener-bener teu bisa walakaya, asa leutik haté tur ngarasa teu boga nanaon. Tapi meureun ku alatan nambahanna waktu sarta rojongan ti babaturan, ka dieunakeun mah asa beuki betah kuliah téh, komo ti saprak ilubiung di HIMA Pénsatrada mah. Di HIMA Pénsatrada ieu, kuring meunang élmu jeung pangalaman nu moal bisa dipibanda mun saukur ngandelkeun tina bangku kuliah mah. Alhamdulillah taun 2008 réngsé kuliah téh. Geus boga niat ti anggalna kuring mah yén mun geus réngsé haying balik deui ka lembur, ngamalkeun pangaweruh hasil kuliah di lembur nya éta Tasikmalaya. Alhamdulillah nalika balik ka lembur, langsung meunang pagawéan jadi pagawé negeri di SMAN I Singaparna, tangtuna jadi guru.

Ayeuna kuring balik deui ka SMAN Singaparna, jadi guru, guru basa Sunda. Guru nu lain ngan saukur ngajar tapi ogé diajar. Rumasa kamampuh diri téh héngkér pisan, ku sabab kitu nepi ka iraha waé ogé kahayang mah terus ngasah tur mekarkeun kamampuh diri. Tiada kata berhenti untuk belajar.  Kusabab kitu kuring sakola deui ka Pascasarjana Universitas Galuh Ciamis. Jurusanna nya éta Manajemen Pendidikan.

Ngajar jadi pancén utama, tangtuna kudu dilaksanakeun kalawan daria tur professional. Guru nu professional jadi cita-cita kuring, tapi rumasa can bisa, jauh kénéh. Sok ras inget kana tujuan pendidikan nasional nya éta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha Esa, berahalk mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab. (UU Sisdiknas No.20 Th.2003)

Hayu urang sasarengan diajar.

Hiji deui kalangkung, kuring resep pisan kana maenbal. Kuring JUVENTINI sajati. kusabab kitu sok nyebut diri kuring salaku ADEJUVE. Naha bet resep ka Juventus? Coba Tanya pada rumput yang bergoyang.

BIODATA

Nama ADE RISNA SUHENDI

 

Tempat Tgl.Lahir TASIKMALAYA, 23 DESEMBER 1985

 

NIP 19851223 200902 1 002

 

Instansi SMAN I SINGAPARNA

 

Alamat KP. CIKELER DESA PASIRSALAM KEC.MANGUNREJA TASIKMALAYA 46462

 

No.Tlpn 085221725452

 

Website Adejuve.wordpress.com

 

E Mail Aders.juve@gmail.com

 

Pendidikan SD Negeri Cikeler  1992-1998SMPN I Mangunreja  1998-2001SMAN I Singaparna   2001-2004

UPI (Pend.Bhs Daerah)   2004-2008

UNIGAL (pascasarjana ,Manjemen Pendidikan) 2010- ……

 

Iklan

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: