Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

Kurikulum 2013 Revisi Bahasa Sunda

 

 

 

Kurikulum 2013revisi revisi Basa Sunda SMA

 

KIKD SMA-SMK 2017 – PDF (Fix)

9 Agustus 2017 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Bahan Ajar Wawacan

Picture1Picture2

Wawacan nya éta karya sastra nu eusina ngalalakon, ukuranna panjang sarta sok gunta-ganti pupuh. Ganti pupuh dina wawacan mangrupa pananda gantina episode atawa babak.  Maca wawacan sok dihariringkeun. Sawaréh carita wawacan sok dipidangkeun dina beluk

bahan ajar wawacan tiasa didownload dina link di handap

BAHAN AJAR WAWACAN

4 Agustus 2017 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar