Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

TWIST ENDING, NAON ETA TEH?

TWIST ENDING, NAON ETA TEH?

 

Film mangrupa hasil karya manusa dina wangun video katut audio. Unsur-unsur nu aya dina film ampir sarua jeung karya sastra wangun carita kayaning tema, palaku, alur, jeung setting. Bédana ari dina film mah aya unsur sinematografi, acting, jeung diwangun ku unsur sutradara, produser, penata kamera, casting, jsb. Genre film rupa-rupa saperti action, drama, komedi, thriller, misteri, horror, jeung sajabana. Éta genre-genre film téh sakapeung mah henteu ajeg mandiri, tapi diadumaniskeun (gabungan). Contona drama-action, action-thriller, komedi-mistery jeng sajabana.

Pikeun kuring, nalika nonton film nu ditungguan téh tungtung carita (ending). Ending film ogé rupa-rupa aya happy ending, sad ending, ambigu, jeung twist. Naon ari twist? ceuk kalimah basajan mah twist téh nalika urang nongton film terus pas tamat urang nyarita geuning kitu?wah teu nyangka pisan. Tah kitu, twist ending téh nya éta tungtung film nu ngandung unsur “kejutan”, teu disangka-sangka. Alur carita nu disusun ku sutradara ngagiring opini nu nongton ka titik nu sabenerna mah lain éta, lain ka dinya. Conto dina film Sixth sense (1999, Bruce Willlis). Sutradara éta film nya éta M.Night Shyamalan nungtun urang  nongton sangkan museur (fokus)kana pasualan si budak leutik nu miboga indera kagenep, kumaha éta budak bisa ngaréngsékeun pasualan-pasualan dirina dibantuan ku saurang psikiater (Bruce Willis). Nepika di tungtung carita urang dijadikeun “what?”kagét luar biasa, teu nyangka geuning si psikiater téh … (ulah diteruskan ah spoiler). Tah kuring mah kataji pisan ku film-film saperti kitu téh, film-film nu miboga unsur “kejut”.

Film-film saperti kitu biasana mah mangrupa film thriller atawa misteri. Ieu hal téh kusabab sutradara ngajak nu nongton pikeun ngira-ngira kumaha sabenerna tungtugn carita éta film. Dina film “Memento” karya sutradara Christoper Nolan (The Dark Knight, Prestige, Inception) urang salaku nu nongton sapanjang film ngira-ngira saha sabenerna nu maténi (membunuh) istri si palaku utama. Nepi ka tungtung film urang ditipu ku sutradara, geuning pembunuhna téh …(tongton wé nyalira). Dina film Secret Windows (Jhony depp), si palaku utama dikukuntit (dihantui) ku hiji jirim nu teu jelas saha sabenerna. Manéhna kaganggu pisan ku munculna hiji jalma nu teu jelas beungeutna da datangna téh di tempat-tempat nu poék. Antukna kuring salaku nu nongton kagét pisan nalika kanyahoan geuning nu ngaganggu si palau utama téh geuning …(spoiler ah).

Film-film nu twist ending sakapeung mangrupa film-film nu “beurat”. Dibutuhkeun konséntrasi, pangaweruh (pengetahuan), jeung pamikiran nu seukeut. Conto dina film Inception, rada hésé ngabédakeun nu mana ngimpi nu mana nu nyata. Tungtung éta film ogé rada ambigu, naha si Cobbs (Leonardo Dicaprio) téh aya dina jero ngimpina atawa aya dina dunya nu nyata. Film Vanilla Sky (Tom Cruise) ogé kaasup katégori film ieu. Konsép Lucid Dream, jadi konsep utama éta film. Nu mana ngimpi nu mana nu nyata, rada susah pikeun dibédakeun. Aya deui hiji film nu kawilang beurat, maahan mah beurat pisan nya éta 2001 A space Odyssey. Film heubeul dijieunna taun 1968, tapi nepi ka ayeuna can aya katerangan nu jelas ngeunaan maksud éta film. Ambigu, ambigu pisan. lamun urang nongton éta film pasti nu tara nongton film moal nepika tamat nongtonna, naha? Filmna minim dialog, aya scene nalika si palaku utama kakalayangna di luar angkasa salila sababaraha menit, aya scene nalika primata (monyét) ngumpul jeung btur-baturna, dahar, paséa jeung kelompok séjén, tangtuna euweuh dialog.

Balik deui kana twist ending, sutradara-sutradara nu mindeng nyieun film saperti kitu nya éta Christoper Nolan, David Lynch, M. Night Syamalan, David Fincher, mun di Inonesia aya Joko Anwar nu nyieun film Kala, Pintu Terlarang, jeung Modus Anomali. Film-film béda jeung film Indonésia nu lian, misterina luar biasa hade dibungkus kalawan rapih diéksékusi ku ending nu wah… luar biasa hébat, teu nyangka, twist.

Nongton film pikeun kuring mah mangrupa hijihiburan nu luar biasa, kacapé, kasusah, pasualan-pasualan dina pagawéan,pasualan-pasualan pribadi sakapeung mah leungit ku alatan nongton film. Pikiranjadi fresh deui, pangaweruh nambahan,sarta aya “kepuasan batin”. Cag ah…

Iklan

23 September 2014 - Posted by | Alakadarna | ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: