Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

RESENSI BUKU

RESENSI BUKU

Sacara etimologis, kecap resensiasalna tina basa Latin, nya éta tina kecap revidere atawa recensere. Résénsi (recensere,recencie,review) nya éta tulisan nu eusina manmgrupa tinimbangan ngeunaan kualitas hiji buku.

Tujuan résénsi:

–       Nyadiakeun informasi nu kompréhénsif ngenaan hal nu aya dina buku

–       Ngajak nu maca pikeun mikir sarta ngadiskusikeun fénoména nu aya dina buku

–       Mere tinimbangan naha hiji buku téh pantes dibaca atawa henteu

–       Nyadiakeun informasi ngenaan idéntitas buku

Sistematika résénsi:

  1. Judul résénsi: judul résénsi kudu bisa ngajadikeun nu maca kataji.
  2. Idéntitas buku: judul buku, pengarang, penerbit, taun terbit, jumlah kaca, harga buku.
  3. Bubuka: bisa medar ngeunaan pengarang, ogé bisa ngawanohkeun buku.
  4. Eusi résénsi: bisa dimimitian ku synopsis, saterusna mere tinimbangan ngeunaan kaonjoyan, punjulna (kelebihan) sarta kahéngkéran buku.
  5. Panutup: tinimbangan ka nu maca naha éta buku téh pantes pikeun dibaca atawa henteu.
Iklan

25 September 2012 - Posted by | Basa Sunda

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: