Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

NOVEL SUNDA

NOVEL SUNDA

buku_sandekalaNovel mangrupa salasahiji genre sastra Sunda, datangna tina sastra bangsa deungeun, lain asli pituin sastra Sunda. Novel nya éta carita rékaan nu rélatif panjang dina wangun prosa sarta miboga alur, carita, jeung karakter anu kompéks. Ku alatan panjang, novel biasana mah sok mangrupa buku.

Novel Sunda nu mimiti medal nya éta Baruang Kanu Ngarora nu ditulis ku D.K. adiwinata dina taun 1914, dipedalkeun ku Balai Pustaka. Novel Sunda lain pangaruh tina sastra Indonesia, sabab novel dina basa Indonesia mah kakara aya dina taun 1920 (Azab dan sengsara, Merani siregar).

Unsur-unsur nu aya dina novél sarua baé jeung dina genre saastra lianna kayaning téma, alur, latar, penokohan, sudut pandang, jeung amanat. Carita dina novél biasana mah sok dipasing-pasing dina bab atawa bagian.dumasar kan caritana, novel bisa dipasing-pasing jadi:

 1. Novel silih asih               : nu nyaritakeun cinta asmara palaku utama
 2. Novel kulawarga             : nyaritakeun masalah kulawarga palaku utama
 3. Novel sosial    : nyaritakeun atawa nyoko kana masalah sosial masarakat
 4. Novel misteri   : nyaritakeun hal-hal nu ngandung rusiah
 5. Novel sajarah  : nyaritakeun kajadian sajarah
 6. Novel jiwa/psikologi       :nyaritakeun kayaan kajiwaan

Sababraha pangarang novel Sunda:

 1. D.K. adiwinata                                : Baruang kanu Ngarora
 2. Joehana                                           : Carios Agan Permas
 3. R.Memed Sastrahadiprawira           : Pangéran Kornel
 4. Ahmad Bakri                                   : Payung Butut
 5. Yosef Iskandar                                : Perang bubat

Unsur carita:

1. Téma: inti pikiran/puseur implengan tina carita.

2. Alur: leunjeuran carita/lumangsungna carita.alur kabagi kan tilu nya éta:

–       Ngaguluyur: nyaritakeun ti awal nepi ka lekasan

–       Bobok tengah: langsung kana masalah atawa ka tengah-tengah carita

–       Ti tukang: nyaritakeun ti tungtung

3. Palaku

–       Palaku utama

–       Palaku pembantu

–       Palaku tambahan

4. Lattar/setting

5.Sudut pandang

–       Ngagunakeun “kuring”

–       Ngagunakeun ngaran tokoh/jalma

6. Amanat: hal nu rék ditepikeun ku pengarang tina eusi carita.

Iklan

25 September 2012 - Posted by | Basa Sunda |

1 Komentar »

 1. When some one searches for his required thing, so he/she needs to be available that
  in detail, thus that thing is maintained over here.

  Komentar oleh contagiarás | 21 September 2014 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: