Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

Videokeman

videokeman mp3
More Than Words – Erik Santos Song Lyrics

27 September 2011 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

KECAP SEREPAN

KECAP SEREPAN

(Sumber: http://astriecollections.blogspot.com/2010/10/kecap-serepan.html

Di handap aya tulisan ngeunaan kecap serepan dina basa Sunda. tulisanna ti blog babaturan nya eta http://astriecollections.blogspot.com.

I. Kecap Serepan
a. Kecap Serepan tina Basa Indonesia
Umumna urang Sunda téh nggunakeun dua basa (dwibahasawan) dina hirup kumbuh sapopoéna, nyaéta basa Sunda jeung basa Indonesia. Munasabah upama loba kecap-kecap basa Idonesia anu asup kana basa Sunda. Kecap-kecap anu diserep sagemblengna, biasana mangrupa istilah anu euweuh sasaruanana dina basa Sunda.
Kecap-kecap basa Sunda nu mangrupa serepan tina basa Indonesia, diantarana: arus, obat bius, jabatan, jatah, mandiri, rumah sakit, ganjil, perkebunan, perairan, tabungan, persatuan, canggih, pertandingan, penjaga sakola, penyair, percitakan, taun baru, cabang, banjir, liburan, manis, rumah makan, mérah jambu, serah terima, perikanan, nada, ruang tunggu, limbah, perumahan, pembantu, siaran (radio), nyuci (poto), penerbit, jst.

b. Kecap Serepan tina Basa Daérah Séjén
Tatar Sunda kungsi diéréh ku Karajaan Mataram (Islam) kira-kira abad ka-17. Munasabah upama pangaruh basa Jawa téh asup kana basa Sunda. Kecap-kecap basa Sunda nu mangrupa serepan tina basa Jawa, diantarana: kocak, luruh, natus, pamong, pungkas, sima, céték, gabah, pirimis, kangen, lemah, mangkat, pancén, saking, jst.
Baca lebih lanjut

16 September 2011 Posted by | Basa Sunda | | Tinggalkan komentar