Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

SKENARIO ASESMEN KINERJA PIKEUN MEUNTEUN PANGAJARAN DISKUSI

SKENARIO ASESMEN KINERJA PIKEUN MEUNTEUN PANGAJARAN DISKUSI

Kataji pisan ku tulisan Dr. Ana Ratna Wulan, M.Pd dina Jurnal Mimbar pendidikan UPI (2008) ngeunaan scenario Asesmen Kinerja pikeun proses pembelajaran. Eta skenario téh pas pisan mun dilaksanakeun pikeun diajar diskusi di kelas. Prosesna saperti kieu:

  1. Kelompokeun siswa
  2.  Sadiakeun kertas kosong, Jieun rubrik penilain saperti kieu:

Prak-prakan:

  1.  Peunteun proses diskusi kelompok. Peunteunna antara 7, 6, jeung 5 (conto di luhur). Dina conto di luhur, kelompok 1 meunang peunteun 6.
  2. Fokus kana proses individu, perhatikeun kinerja unggal individu dina kelompok
  3. Mun aya siswa nu onjoy dina kelompok (panghadéna), tuliskeun ngaranna di luhureun garis kelompok. Conto di luhur mah ‘Asep”, hartina Asep meunang peunteun nu leuwih gedé daripada peunteun kelompok. Asep meunang peunteun 7
  4. Mun aya siswa nu kurang, tuliskeun ngaranna di handapeun garis. Dina conto di luhur mah ‘Dadi”, hartina Dadi meunag penteun kurang ti peunteun kelompok. Dadi meunang peunteun 5
  5. Siswa nu “biasa-biasa” bere peunteun luyu jeung peunteun kelompok, peunteunna 6
  6. Prosesna terus saperti kitu piekun unggal kelompok
  7. Saterusna peunteun-peunteun nu dihasilkeun robah kana wangun peunteun nu konvensional (0-100).

Kira-kira saperti kitu. Proses diajar tangtu baris miboga kualitas nu hade nalika aya variasi. Kreativitas guru jadi koncina. Cag..

8 Juni 2011 - Posted by | Administrasi Guru |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: