Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

TATAKRAMA BASA

 

 

Tatakrama Basa Sunda

Undak usuk basa atawa tatakrama basa dina basa Sunda kakara aya sabada nincak abad ka 17, nya éta sabada budaya mataram katut basa Jawana asup kana budaya Sunda. Ieu hal bisa kabuktian dina prasasti jeung naskah buhun nu ditulis saméméh abad 17 (upamana Batutulis, Kawali, Carita Parahyangan, Amanat Galunggung, jsb) henteu ngagunakeun Undak Usuk Basa.

Mun dijeiun pola saperti kieu:

A             = Loma

B             = Lemes keur sorangan

C             = Lemes keur batur

Undak usuk basa kabagi jadi opat (4) pola nya éta:

1. A = B = C

Loma (A) Lemes keur sorangan (B) Lemes keur batur (C)
KumahaKorsi

Héjo

Opat

Itu

Jst

KumahaKorsi

Héjo

Opat

Itu

KumahaKorsi

Héjo

Opat

Itu

 

2. A = B ≠ C

Loma (A) Lemes keur sorangan (B) Lemes keur batur (C)
UlinBaju

Ngaso

Cenah

Dagang

Ngais

Cekel

Jaga

Jst

UlinBaju

Ngaso

Cenah

Dagang

Ngais

Cekel

Jaga

AmengAcuk / raksukan

Leleson

Saurna

Icalan

Ngemban

Cepeng

Jagi

 

3. A ≠ B = C

Loma (A) Lemes keur sorangan (B) Lemes keur batur (C)
KumahaKorsi

Héjo

Opat

Itu

Jst

KumahaKorsi

Héjo

Opat

Itu

KumahaKorsi

Héjo

Opat

Itu

 

4. A ≠ B ≠ C

Loma (A) Lemes keur sorangan (B) Lemes keur batur (C)
BalikIndit

Déngé

Bawa

Nyaho

Poho

Datang

Saré

Imah

Gering

Jst

WangsulMios

Kuping

Bantun

Terang

Hilap

Sumping

Mondok

Rorompok

Udur

MulihAngkat

Dangu

Bawa

Uninga

Lali

Dongkap

Kulem

Bumi

Teu damang

Nurutkeun R.I. Adiwijaja (1951), éksprési ragam hormat bias katiténan wujudna dina wangun:

a)      Lisan (kecap)

b)      Pasemon

c)      Rengkuh jeung peta

d)     Lentong

Timbulana ragam hormat jeung loma bisa jadi deuih kapangaruhan ku ayana perbédaan struktur social (luhur-handap), lingkungan fisik (kota-desa), jeung ajén inajén (hade-goréng). Digunakeuna ragam hormat geus tangtu aya patalna jeung tabé’at (karakteristik) masarakat panyaturna lantaran ragam basa téh mangrupa wangun laku social. Sacara vertical ragam basa téh bias jadi aya patula-patalina jeung kakawasaan (power), atawa kalungguhan. Ari sacara horizontal, mungkin waé aya patalina jeung deuheusna atawa dalitna (solidarity) antara nu nyarita jeung batur nyarita.

conto tatakrama basa dina paguneman:

A             : Neng bade mulih ayeuna?

B             : muhun bu, aya kaperyogian abdi teh

A             : mangga atuh bu, abdi wangsul ti payun

A             : mah, abdi mios heula!

B             : sok jang, kade ati-ati di jalan

A             : ari mamah bade angkat tabuh sabaraha?

A             : Ibu, punten bade ngabantun LKS. Kamari abdi ngempelkeun

B             : oh mangga neng, candak we sadayana

A             : muhun bu. Mangga bu, permios

A             : Bu, bade ngagaleuh naon geuning angkat ka AP?

B             : bade meser kaperyogian sadiidnten we neng

A             : ieu the tuang putra?

B             : muhun, ieu the pun anak. Dupi caroge the kawitna ti mana?

A             : pun lanceuk mah ti Bandung

A             : dupi tuang ibu the damel dimana jang?

B             : pun biang mah didamel di Rumah Sakit.

A             : pami tuang rama?

B             : pun bapa mah ngawulang di SD

A             : saurna tuang eyang tos pupus?

B             : muhun, pun aki mah tos ngantunkeun

A             : kadangu teu ibu nyarios naoan?

B             : henteu kakuping bu..

A             : kumaha damang jang?

B             : pangestu, pa..

A             : manawi kagungan buku Sejarah bu?

B             : numawi, teu gaduh abdi the.

A             : tadi sumping tabuh sabaraha ka sakola?

B             : abdi the dongkap tabuh 7

A             : saurna kamari mah teu damang nya?

B             : muhun puguh, kamari mah abdi the udur

A             : sindang heula atuh ka rorompok!

B             : nu palih mana kitu bumi the?

A             : ti bumina Pa Soni kantun mengkol ka palih kiwa rorompok abdi mah.

A             : tuang pa!

B             : oh mangga, tos neda abdi mah tadi

A             : katingali teu jang?

B             : teu katingal pa

Iklan

27 Mei 2011 - Posted by | Basa Sunda |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: