Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

wawancara bahan ajar

Komunikasi lisan dua arah dina wangun tanya jawab, pikeun meunangkeun informasi ngeunaan tujuan nu geus ditangtukeun saméméhna.

Léngkah-léngkah wawancara:

(1)   nataharkeun strategi-strategi: pedoman wawancara/pertanyaan

a. Persiapan teknis. (alat perekam, alat komunikasi, alat tulis jsb.)

b. Persiapan non teknis:

– pangaweruh ngeunaan topic wawancara

– profil umum (karakter) nara sumber

– kaparigelan ngawawancara

– etika wawancara

– perjanjian dengan nara `sumber.

– pertanyaan sacara runtut ( dari hal yang umum ke khusus atau

sebaliknya).

(2) ngalaksanakeun wawancara : sasadu,nanya idéntitas,pertanyaan inti,ngahatutkeun nuhun jeung pamit

(3) ngukur hasil/déskripsi hasil. : berita/deskripsi

Tujuan waancara:

(1)   Seleksi pagawé

(2)   Panalungtikan/data

(3)   Berita

(4)   Jsb

Rupa-rupa wawancara:

(1)   Wawancara berita, pamadegan/konfirmasi ti anu aya kaitanana

(2)   Wawancara pribadi, datang langsung ka narasumber dilakukeun sacara rinéh

(3)   Wawancara ka jalma loba, pikeun meunabkeun umum ngeunaan hiji hal

(4)   Wawancara dadakan

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ka Pasar Singaparna

Informasi Rincian informasi  
Identitas  narasumber –     Ngaran-     Umur

–     Alamat

–     Kulawarga

Pagawéan –     Kasangtukang pagawéan

  • Ti iraha
  • Kumaha ksangtukangna
  • Naha milih ieu pagawéan

–     Prosés dagang

  • Kauntungan
  • Masalah/hambatan
  • Konsumen
Pamadegan narasumber –     Pindahna kabupaten-     Pangaruhna

–     Relokasi pasar

–     Perbandingan antara pasar tradisional jeung pasar modern

–      Saran ka pamaréntah

Bagian-bagian warta:

Headline: judul warta
Deadline: ngran media,tempat kajadina, tanggal
Lead: bubuka warta/inti warta
Body: eusi warta
Unsur-Unsur Berita
(1) What – apa yang terjadi di dalam suatu peristiwa?
(2) Who – siapa yang terlibat di dalamnya?
(3) Where – di mana terjadinya peristiwa itu?
(4) When – kapan terjadinya?
(5) Why – mengapa peristiwa itu terjadi?
(6) How – bagaimana terjadinya?
(7) What next – terus bagaimana?

Wawancara-warta-langsung-teu langsung

Kalimah teu langsung dicirian ku kecap-kecap yén, cenah,

Conto naskah warta

INOVASI DINA GOLEK

(Bandung, 17/12/2010)  Wayang golék kiwari geus loba robahna, loba inovasi nu geus dilakukeun. Nu ngalakukeun inovasi dina wayang diantarana nya éta dalang Asep Sunandar Sunarya. Inovasi dina wayang téh aya nu panuju aya nu nolak.

Nurutkeun Asep Sunandar Sunarya, pikeun néangan bahan carita bisa tina sababraha jalan. Bisa tina Koran, berita, bisa ogé tina kaayaan sapopoé. Wayang téh mangrupa alat pikeun nepikeun sagala hal ka masarakat, ku sabab kitu dalang sakuduna terus ngalakukeun inovasi. Inovasi dina wayang ogé dilakukeun sangkan masarakat teu ditaringalkeun.

Inovasi dina wayang ieu loba ogé anu nolak. Sabab bisa ngabalukarkeun wayang leungiteun idéntitas ogé ngarempak tetekon. Asep kurang panuju kana anggapan ieu, manéhna nganggap yén inovasi dina golék téh lai pikeun ngarempak tetekon tapi sangkan wayang terus dipikaresep ku masarakat. Asep ogé nganggap yén ari ngaranna budaya mah dinamis salawasna robah, jadi wayang robah ogé teu kunanaon..

Iklan

10 Maret 2011 - Posted by | Basa Sunda |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: