Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

Mantra

KARYA SASTRA SUNDA:

  1. MANTRA

Mantra nya éta karya sastra wangun puisi nu dianggap miboga kakuatan gaib di jerona. Ugeran atawa aturan puisi dina mantra nya éta dina lebah wirahma jeung purwakanti. Rupa-rupa mantra diantarana:

  • Ø Jangjawokan

Jangjawokan dipapatkeun pikeun ménta kasalametan,kalancaran,kahadéan dina migawé hiji hal.

JANGJAWOKAN DIPUPUR

Pupur aing pupur panyambur

Panyambur panyangling rupa

Nylain rupa ti déwata

Nyalin sari ti widadari

Nya tarang lancar mentrangan

Nya halis katumbirian

Nya irung kuwung-kuwungan

Dideuleu ti hareup sieup

Disawang ti tukang lenjang

Ditilik ti gigir lenggik

Mangka welas mangsa asih ka nu dipupur

Dit ténjo ku saider buana kabéh

 

  • Ø Asihan

Asihan atawa pellet dipapatkeun kalawan maksud sangkan nu séjén mikaasih ka diri nu mapatkeunna.

ASIHAN SI BURUNG PUNDUNG

Nu cunduk bayu si anu

Nu datang atmana si éta

Reujeung satineung jeung aing

Mangka datang jeung ragana

Mangka cunduk jeung bayuna

Mangka naranya jeung satineung

Mangka tunggal atmana

Iya rasa nira

Iya ras nisun

Saking purba n ing pangéran

Asih ka asih ka awaking

No bogoh paboro-boro nu hayang paheula-heula

Nu beuki pagiling-giling

Nya bayu pagulung-gulung

Nya atma paheula-heula

Mangka eujeng satineung

Da tungkul geusna jeng sukma

 

  • Ø Ajian

Ajian dipapatekun pikeun kakautan, kasaktén, kabedasan, jsb.

AJIAN KABEDASAN

Dampal suku ngabatu datar

Bitis ngabatu wilis

Nyurup ka badanna

Nyurup ka sungsumna

Getih sabadan

Bedas ngala ka aki

  • Ø Singlar

Singlar dipapatkeun pikeun nyinglar atawa nyingkahkeun hal-hal u teu dipikahayang, saperti kasakit, siluman-silemin, jeung nu bog niat goréng.

SINGLAR KA MUSUH

Curulung cai ti manggung

Barabat ti awang-awang

Cai tiis tanpa bisi

Mun deuk nyatru ka si itu

Mun deuk hala ka si éta

Anaking palias teuing

 

  • Ø Jampé

Jampé dipaptkeun pikeun ngubaran atawa ngleungitkeu kanyeri, kasakit, atawa kabiasan nu kurang hade sangkan hade.

JAMPE BUDAK CEURIK

Nyi ara-ara

Nyi iri-iri

Ulah sok jai ka adi

Tuh, da sia bawa ngajadi

Jep meneng si jabang bayi

 

  • Ø Rajah

Rajah dipapatkeun pikeun ménta kasalametan, henteu kakaeunaan ku hal-hal goréng, saperti barang aya nu maling jsb.

RAJAH CITRA KASUNYIAN

Hong citra kasunyian

Hong citra kasundulan

Jleg bumi

Jleg manusa

Jleg sétan

Manusa wiwésa

Sétan sampurna

Sampurna kersaning Alloh

Asahadu Alla Illaha Ilalloh

Waashadu Anna Muhammadar Rasululloh

 

Iklan

26 Februari 2011 - Posted by | Basa Sunda |

1 Komentar »

  1. keren blogna mang….tambihan sing seueur ah….

    Komentar oleh hikmat | 22 April 2011 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: